Academisch Netwerk Huisartsgeneeskunde Amsterdam UMC

Helmie Groennieuws, praktijknieuws

Als huisartsenpraktijk zijn wij aangesloten bij het Academisch Netwerk Huisartsgeneeskunde
Amsterdam UMC (ANHA). In dit netwerk werken wij samen met huisartsen, onderzoekers en
docenten aan wetenschappelijk onderzoek, verbetering en vernieuwing van zorg en medisch
onderwijs. Dit vinden wij belangrijk: het vergroot onze kennis en het helpt de zorg verder te
verbeteren.
Wat betekent dit voor u?
Deelname van onze praktijk aan het ANHA betekent dat wij gegevens van onze patiënten over de
geleverde zorg delen met het ANHA. Deze gegevens worden op anonieme basis gebruikt voor
wetenschappelijk onderzoek. Wij gebruiken deze gegevens ook om informatie over de door ons
geleverde zorg te vergelijken met andere huisartsenpraktijken. Zo werken we aan verbetering van de
zorg. Ook kan het voorkomen dat wij onze patiënten vrijblijvend uitnodigen voor deelname aan een
wetenschappelijk onderzoek in het ANHA.
Privacy
Uw privacy staat daarbij voorop. Daarom worden er geen gegevens zoals naam, adres of
burgerservicenummer gedeeld met het ANHA. Hierdoor is niet te zien van welke patiënten gegevens
zijn gebruikt. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van uw gegevens voor de ANHA-database,
geef dit dan door aan uw huisarts. Uw gegevens worden dan niet meer gedeeld met het ANHA.
Meer weten?
Vraag ernaar bij uw huisarts of kijk op de website www.amsterdamumc.org/anha