Afwezigheid 2020

Helmie Groennieuws, praktijknieuws

Afwezigheid artsen eind 2019:

Anne Mieke Achterhuis is afwezig van 23 t/m 27 december 2019
Young-Kon Lambeck is afwezig van 30 december 2019 t/m 3 januari 2020

Afwezigheid artsen begin 2020:

Anne Mieke Achterhuis en leon Verest zijn i.v.m. nascholing afwezig van 20 t/m 24 januari 2020
Anne Mieke Achterhuis is afwezig van 17 t/m 21 februari 2020
Leon Verest is afwezig van 2 t/m 6 maart 2020

Tijdens afwezigheid van uw huisarts is er altijd een andere (waarnemend) arts in de praktijk aanwezig.

Medische gegevens delen…Alleen als jij dat goed vindt

Helmie Groennieuws, praktijknieuws

Je huisarts en je apotheek kunnen jouw medische gegevens delen met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld als een andere arts of apotheek je medische gegevens nodig heeft om je snel, goed en veilig te helpen. Het delen van je medische gegevens gebeurt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar alleen als jij dat goed vindt.

Is het belangrijk dat andere zorgverleners je medische gegevens kunnen bekijken?
Je huisarts en je apotheek zijn bekend met jouw medische gegevens. Daarom kunnen ze je snel, goed en veilig behandelen. Maar moet je (met spoed) naar een andere arts of apotheek? Of kom je bij een specialist in het ziekenhuis of een andere zorginstelling? Dan is het belangrijk dat een andere arts of apotheek je belangrijkste medische gegevens kan bekijken.

Hoe kunnen zorgverleners jouw medische gegevens bekijken?
Je huisarts en je apotheek kunnen hun computer aansluiten op het Landelijk Schakelpunt: een veilig en betrouwbaar systeem. Via het Landelijk Schakelpunt kunnen ze je belangrijkste medische gegevens delen. Een andere arts of apotheek kan die medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt bekijken met een beveiligde pas en een wachtwoord. Maar alleen als jij dat goed vindt. En als het nodig is voor jouw behandeling. Je medische gegevens worden overigens niet centraal opgeslagen. Ze blijven bewaard op de computers van je huisarts en apotheek.

Wie mag jouw medische gegevens wel of niet bekijken?
Zorgverzekeraars, bedrijfsartsen en werkgevers kunnen je medische gegevens niet bekijken. Een andere arts of apotheek mag je medische gegevens alleen bekijken als dat nodig is om je snel, goed en veilig te kunnen helpen.

Hoe geef je toestemming om je medische gegevens te delen via het Landelijk Schakelpunt?
Allereerst kun je op deze site Volg je Zorg alles rustig nalezen. Wat betekent het LSP voor jou, hoe geef je toestemming? Je kunt op verschillende manieren toestemming geven:
• Het makkelijkst geef je direct toestemming aan onze huisartsenpraktijk Rivierenbuurt. Dat kan via deze link: volgjezorg
• Je gaat naar volgjezorg, download het toestemmingsformulier en lever dit bij je huisarts in. Neem dan wel een gelidig identificatiebewijs mee!

Wil je bepaalde medische gegevens niet delen via het Landelijk Schakelpunt? Dat kan. Overleg dit met je huisarts.

Huisarts in opleiding

rivierpraktijknieuws

Tot 1 maart 2020 is Fleur de Koning in onze praktijk als huisarts in opleiding. Fleur is basisarts en vervolgt bij ons gedurende een jaar  haar specialisatie tot huisarts. Zij ziet patiënten op haar eigen spreekuur onder supervisie van de huisartsen. Overigens, een basisarts is een volledig bevoegde arts!

Nieuw telefoonsysteem

Anne Mieke Achterhuisnieuws, praktijknieuws

We werken in de praktijk sinds kort met een nieuw telefoon systeem. U kunt nu bij drukte ook aangeven dat u teruggebeld wilt worden op een tijdstip dat u uitkomt. Zo proberen we lange wachttijden te voorkomen.

Geen briefje van de dokter ..

Anne Mieke Achterhuisnieuws, praktijknieuws

Waarom mag uw arts geen ‘geneeskundige verklaring’ afgeven?
Een geneeskundige verklaring is een schriftelijke verklaring die een oordeel bevat over u als patiënt en uw (medische) geschiktheid of ongeschiktheid om bepaalde dingen wel of niet te kunnen. Voorbeelden daarvan zijn: in staat zijn om te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, te reizen of recht te hebben op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte. Zulke geneeskundige verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts, dus niet de ‘eigen’ dokter. Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als u daar toestemming voor geeft, kan die arts ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(en).

Uw behandelend arts moet zich kunnen concentreren op uw behandeling. Een goede vertrouwensrelatie met u is daarvoor belangrijk. Die vertrouwensrelatie kan gevaar lopen wanneer uw behandelend arts een oordeel geeft dat voor u ongunstig is. Voorkomen moet worden dat u en uw arts hierdoor in conflict raken. Het is ook belangrijk voor u dat de keuring wordt gedaan door een arts die op de hoogte is van de specifieke eisen voor het toewijzen van de voorziening die u aanvraagt. Uw eigen arts heeft niet alle kennis daarover. Hierdoor is het voor uw eigen arts ook niet mogelijk om een goed oordeel te geven.

Wat kunt u zelf doen?
U kunt navragen bij de instantie die de geneeskundige verklaring vraagt of het voldoende is als u zelf een verklaring aanlevert over uw gezondheidstoestand, Eventueel in de vorm van een
door uzelf in te vullen vragenlijst. U kunt vragen om een afschrift van dat deel van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan vermeld.

Niet verschijnen op afspraak

rivierpraktijknieuws

Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt. Hiermee gaat voor de huisarts/verpleegkundige/doktersassistente onnodig veel tijd verloren. Immers er is op uw komst gerekend!

Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen?
Het kan altijd gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Belt u in dat geval ten minste 24 uur van tevoren en geef door dat u niet kunt komen. Een andere patiënt kan dan in uw plaats ingepland worden. Met ‘overmacht’ wordt rekening gehouden.

Wat gebeurt er wanneer u niet tijdig of helemaal niet afzegt?
Bij niet verschijnen zonder bericht ontvangt u altijd een rekening van €19,18. Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.

Patiënttevredenheidsonderzoek

riviernieuws, praktijknieuws

In mei 2017 hebben we opnieuw een patiëntenraadpleging gedaan. We hebben 107 geretourneerde vragenlijsten hiervoor gebruikt, met diverse vragen over onze praktijk, onze service en de medewerkers. Het overall oordeel bestaat uit een rapportcijfer en de waarschijnlijkheid waarmee patiënten de huisartsenpraktijk zouden aanbevelen aan bekenden. Het rapportcijfer dat onze praktijk kreeg was een gemiddelde van 9,1. U zult begrijpen dat we hier zeer blij mee waren. Maar er blijft altijd ruimte voor verbetering. Dat blijkt ook uit deze patiëntenraadpleging.

Wij zijn altijd actief op zoek naar verbetermogelijkheden binnen onze praktijk, maar zullen vooral blijven werken aan het behouden van de kwaliteit.

 
Wilt u meer details weten van deze patiënten raadpleging? U kunt hier het rapport downloaden