Vakantie geannuleerd?

Anne Mieke Achterhuisnieuws

Als u opeens uw vakantie moet annuleren vraagt de reisverzekering of vliegtuigmaatshappij vaak om een medische verklaring van uw huisarts. Deze mag uw eigen huisarts niet meer afgeven. De reden hiervoor is dat wij als uw eigen huisarts geen objectief en onafhankelijk oordeel kunnen geven.
Ons advies is dat u zelf een brief schrijft aan het reisbureau, de reisorganisatie of uw verzekering met de reden van annuleren. U kunt natuurlijk wel een afspraak maken om de reden van annuleren te bespreken zodat alles in uw dossier vermeld staat.
Mocht uw verzekering toch de medische informatie wensen, dan kunnen zij deze via hun medisch adviseur schriftelijk bij ons opvragen. In dat geval zullen wij een medisch rapport geven met feitelijke informatie, echter zonder advies of aanbeveling. Het is dan aan de medisch adviseur om met de informatie een oordeel te vormen of een advies te geven.

Afwezigheid 2020

Helmie Groennieuws, praktijknieuws

Afwezigheid artsen eind 2019:

Anne Mieke Achterhuis is afwezig van 23 t/m 27 december 2019
Young-Kon Lambeck is afwezig van 30 december 2019 t/m 3 januari 2020

Afwezigheid artsen begin 2020:

Anne Mieke Achterhuis en leon Verest zijn i.v.m. nascholing afwezig van 20 t/m 24 januari 2020
Anne Mieke Achterhuis is afwezig van 17 t/m 21 februari 2020
Leon Verest is afwezig van 2 t/m 6 maart 2020

Tijdens afwezigheid van uw huisarts is er altijd een andere (waarnemend) arts in de praktijk aanwezig.

Medische gegevens delen…Alleen als jij dat goed vindt

Helmie Groennieuws, praktijknieuws

Je huisarts en je apotheek kunnen jouw medische gegevens delen met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld als een andere arts of apotheek je medische gegevens nodig heeft om je snel, goed en veilig te helpen. Het delen van je medische gegevens gebeurt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar alleen als jij dat goed vindt.

Is het belangrijk dat andere zorgverleners je medische gegevens kunnen bekijken?
Je huisarts en je apotheek zijn bekend met jouw medische gegevens. Daarom kunnen ze je snel, goed en veilig behandelen. Maar moet je (met spoed) naar een andere arts of apotheek? Of kom je bij een specialist in het ziekenhuis of een andere zorginstelling? Dan is het belangrijk dat een andere arts of apotheek je belangrijkste medische gegevens kan bekijken.

Hoe kunnen zorgverleners jouw medische gegevens bekijken?
Je huisarts en je apotheek kunnen hun computer aansluiten op het Landelijk Schakelpunt: een veilig en betrouwbaar systeem. Via het Landelijk Schakelpunt kunnen ze je belangrijkste medische gegevens delen. Een andere arts of apotheek kan die medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt bekijken met een beveiligde pas en een wachtwoord. Maar alleen als jij dat goed vindt. En als het nodig is voor jouw behandeling. Je medische gegevens worden overigens niet centraal opgeslagen. Ze blijven bewaard op de computers van je huisarts en apotheek.

Wie mag jouw medische gegevens wel of niet bekijken?
Zorgverzekeraars, bedrijfsartsen en werkgevers kunnen je medische gegevens niet bekijken. Een andere arts of apotheek mag je medische gegevens alleen bekijken als dat nodig is om je snel, goed en veilig te kunnen helpen.

Hoe geef je toestemming om je medische gegevens te delen via het Landelijk Schakelpunt?
Allereerst kun je op deze site Volg je Zorg alles rustig nalezen. Wat betekent het LSP voor jou, hoe geef je toestemming? Je kunt op verschillende manieren toestemming geven:
• Het makkelijkst geef je direct toestemming aan onze huisartsenpraktijk Rivierenbuurt. Dat kan via deze link: volgjezorg
• Je gaat naar volgjezorg, download het toestemmingsformulier en lever dit bij je huisarts in. Neem dan wel een gelidig identificatiebewijs mee!

Wil je bepaalde medische gegevens niet delen via het Landelijk Schakelpunt? Dat kan. Overleg dit met je huisarts.

Welzijn op Recept

Helmie Groengezondheidsnieuws, nieuws

Vanaf 5 februari starten we in de praktijk met Welzijn op Recept. In opdracht van de gemeente Amsterdam voeren tien welzijnsorganisaties Welzijn op Recept uit in Amsterdam. Via Welzijn op Recept kunnen huisartsen en andere eerstelijnszorgverleners Amsterdammers met niet-medische problemen verwijzen naar een welzijnscoach. Deze welzijnscoach helpt kwetsbare Amsterdammers om deel te gaan nemen aan leuke of ontspannende activiteiten in de buurt. Hierdoor voelen mensen zich vaak beter en kunnen de lichamelijke klachten verminderen.

Door een verwijzing naar Welzijn op Recept:

  • worden Amsterdammers ondersteund bij versterken van hun gezondheid en welzijn;
  • besparen verwijzers tijd en kunnen zij zich blijven richten op medische zaken.

Jaarlijks worden zo’n 900 Amsterdammers geholpen via Welzijn op Recept. Wat Welzijn op Recept precies is en hoe het werkt: www.welzijnopreceptamsterdam.nl. Op deze website vindt u alle informatie over Welzijn op Recept.

Huisarts in opleiding

rivierpraktijknieuws

Tot 1 maart 2020 is Fleur de Koning in onze praktijk als huisarts in opleiding. Fleur is basisarts en vervolgt bij ons gedurende een jaar  haar specialisatie tot huisarts. Zij ziet patiënten op haar eigen spreekuur onder supervisie van de huisartsen. Overigens, een basisarts is een volledig bevoegde arts!

Nieuw telefoonsysteem

Anne Mieke Achterhuisnieuws, praktijknieuws

We werken in de praktijk sinds kort met een nieuw telefoon systeem. U kunt nu bij drukte ook aangeven dat u teruggebeld wilt worden op een tijdstip dat u uitkomt. Zo proberen we lange wachttijden te voorkomen.

Geen briefje van de dokter ..

Anne Mieke Achterhuisnieuws, praktijknieuws

Waarom mag uw arts geen ‘geneeskundige verklaring’ afgeven?
Een geneeskundige verklaring is een schriftelijke verklaring die een oordeel bevat over u als patiënt en uw (medische) geschiktheid of ongeschiktheid om bepaalde dingen wel of niet te kunnen. Voorbeelden daarvan zijn: in staat zijn om te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, te reizen of recht te hebben op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte. Zulke geneeskundige verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts, dus niet de ‘eigen’ dokter. Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als u daar toestemming voor geeft, kan die arts ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(en).

Uw behandelend arts moet zich kunnen concentreren op uw behandeling. Een goede vertrouwensrelatie met u is daarvoor belangrijk. Die vertrouwensrelatie kan gevaar lopen wanneer uw behandelend arts een oordeel geeft dat voor u ongunstig is. Voorkomen moet worden dat u en uw arts hierdoor in conflict raken. Het is ook belangrijk voor u dat de keuring wordt gedaan door een arts die op de hoogte is van de specifieke eisen voor het toewijzen van de voorziening die u aanvraagt. Uw eigen arts heeft niet alle kennis daarover. Hierdoor is het voor uw eigen arts ook niet mogelijk om een goed oordeel te geven.

Wat kunt u zelf doen?
U kunt navragen bij de instantie die de geneeskundige verklaring vraagt of het voldoende is als u zelf een verklaring aanlevert over uw gezondheidstoestand, Eventueel in de vorm van een
door uzelf in te vullen vragenlijst. U kunt vragen om een afschrift van dat deel van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan vermeld.

Niet verschijnen op afspraak

rivierpraktijknieuws

Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt. Hiermee gaat voor de huisarts/verpleegkundige/doktersassistente onnodig veel tijd verloren. Immers er is op uw komst gerekend!

Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen?
Het kan altijd gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Belt u in dat geval ten minste 24 uur van tevoren en geef door dat u niet kunt komen. Een andere patiënt kan dan in uw plaats ingepland worden. Met ‘overmacht’ wordt rekening gehouden.

Wat gebeurt er wanneer u niet tijdig of helemaal niet afzegt?
Bij niet verschijnen zonder bericht ontvangt u altijd een rekening van €19,18. Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.

Meningokokkenziekte ACWY-vaccinatie

Helmie Groengezondheidsnieuws, nieuws

Meningokokkenziekte is een verzamelnaam voor ziekten die worden veroorzaakt door een bacterie, de meningokok. Deze bacterie kan ernstige ziektebeelden veroorzaken, zoals bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking. Sinds 2015 is er een toename van mensen die ziek worden van meningokokken W. Daarom start het RIVM met een vaccinatie voor peuters en jongeren die beschermt tegen de typen A, C, W en Y.

Meningokokkenprik voor jongeren
Per 1 oktober 2018 krijgt iedereen die dit jaar tussen 1 mei en 31 december 14 jaar wordt, een uitnodiging voor een prik tegen meningokokkenziekte. In 2019 krijgen alle jongeren tussen de 14 en 18 jaar een uitnodiging. Kijk hier voor meer informatie.

Voorkom voedselinfecties

Anne Mieke Achterhuisgezondheidsnieuws, nieuws

Voedselinfecties
Elke dag lopen 2.000 Nederlanders een voedselinfectie of voedselvergiftiging op. Veel mensen noemen het daarom buikgriep. Door hygiënisch en veilig om te gaan met eten, voorkom je dat je ziek wordt.

Een voedselinfectie kan braken, diarree en andere klachten veroorzaken. Goede hygiëne voorkomt besmetting en verspreiding. Was bijvoorbeeld uw handen voordat u eten klaarmaakt, en na ieder toiletbezoek. Let ook op het scheiden van bereid en onbereid voedsel. Zet eten binnen twee uur in de koelkast , snijd uw vlees en groente op aparte planken en was theedoeken op 60 graden.
Wat is een voedselinfectie? Een voedselinfectie is een ontsteking van de maag en darmen. De infectie kan ontstaan als u iets eet of drinkt dat besmet is met een bacterie, virus of parasiet. Vaak leidt de ontsteking tot diarree, misselijkheid, braken, buikpijn, buikkramp en soms koorts. Een voedselinfectie kan één tot drie dagen duren.

Veel voedselinfecties ontstaan bij mensen thuis, simpelweg door onvoldoende hygiënische maatregelen. Bijvoorbeeld doordat iemand zijn handen niet wast nadat hij naar het toilet is geweest en vervolgens eten klaarmaakt. Maar ook door kruisbesmetting, als bijvoorbeeld op één snijplank zowel rauw vlees als sla gesneden wordt. Zelfs het gebruik van hetzelfde mes kan een besmetting veroorzaken. Ook het eten van vlees of vis dat aan de binnenkant niet gaar is, of rauwe schelpdieren, vergroot het risico op een voedselinfectie.

Hier vindt u meer informatie over veilig eten.

De mond niet vergeten

Helmie Groengezondheidsnieuws, nieuws

Hoe belangrijk is een goede mondverzorging?
Een gezonde en frisse mond is veel belangrijker voor onze gezondheid en ons levensgeluk, dan veel mensen weten. Op de eerste plaats is een gezonde en frisse mond belangrijk om goed te kunnen eten, praten en lachen, en ook om dichtbij anderen te kunnen zijn.

Een slechte mondgezondheid vergroot daarnaast het risico op longontsteking en op hart- en vaatziekten. Bij mensen met suikerziekte kan een slechte mondgezondheid de bloedsuikerspiegel ontregelen.

Maar wist u ook dat goed kunnen kauwen belangrijk is voor het denkvermogen en geheugen? Dat komt doordat kauwen de doorbloeding van de hersenen stimuleert.

Een gezonde mond is dus van levensbelang, zeker bij het ouder worden! Kijk hier voor meer informatie.

Alles over vallen

Helmie Groengezondheidsnieuws, nieuws

Voorkom een val!

Wist u dat er in 2016 in Nederland meer dan 96.000 65-plussers op de spoedeisende hulp (SEH) zijn behandeld naar aanleiding van een valincident? En dat ruim 37.000 van hen na SEH-behandeling in het ziekenhuis werd opgenomen? Dagelijks overlijden zelfs gemiddeld tien personen door een val. Deze cijfers zijn natuurlijk veel te hoog! Daarom zet de GGD Amsterdam zich in om dit aantal drastisch terug te brengen. Lees hier over vallen en opstaan.

Vaseline beschermt tegen pollen

Helmie Groengezondheidsnieuws, nieuws

Veel mensen hebben weer last van irritatie van het neusslijmvlies door pollen. Door aan de binnenkant van de neus vaseline te smeren voorkomt u dat de pollen in de lucht uw neus binnendringen en het slijmvlies irriteren.

Hier vindt u meer adviezen bij hooikoorts.

Activiteiten voor iedereen in de buurt

Helmie Groengezondheidsnieuws, nieuws

Activiteiten in de buurt
Woont u in Amsterdam-Zuid en bent u op zoek naar een leuke activiteit bij u in de buurt? Dan bent u bij PuurZuid aan het juiste adres.
Of u nu interesse heeft in een cursus Mindfulness, lekker samen wilt koken met uw buurtgenoten of liever gezellig een bakje koffie drinkt met een vrijwilliger: het kan allemaal bij PuurZuid.
Kijk hier voor alle cursussen, trainingen en activiteiten bij u in de buurt.

Patiënttevredenheidsonderzoek

riviernieuws, praktijknieuws

In mei 2017 hebben we opnieuw een patiëntenraadpleging gedaan. We hebben 107 geretourneerde vragenlijsten hiervoor gebruikt, met diverse vragen over onze praktijk, onze service en de medewerkers. Het overall oordeel bestaat uit een rapportcijfer en de waarschijnlijkheid waarmee patiënten de huisartsenpraktijk zouden aanbevelen aan bekenden. Het rapportcijfer dat onze praktijk kreeg was een gemiddelde van 9,1. U zult begrijpen dat we hier zeer blij mee waren. Maar er blijft altijd ruimte voor verbetering. Dat blijkt ook uit deze patiëntenraadpleging.

Wij zijn altijd actief op zoek naar verbetermogelijkheden binnen onze praktijk, maar zullen vooral blijven werken aan het behouden van de kwaliteit.

 
Wilt u meer details weten van deze patiënten raadpleging? U kunt hier het rapport downloaden

Zwangerschap en het zikavirus

riviergezondheidsnieuws, nieuws

Het is wetenschappelijk bewezen dat besmetting met het zikavirus schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind. Daarom wordt zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden geadviseerd om met een arts de noodzaak van een reis naar gebieden waar het zikavirus voorkomt te bespreken en reizen die niet noodzakelijk zijn uit te stellen. Kijk hier voor meer informatie.