Wanneer een vergoeding voor slaap- en angstmedicatie?

Helmie Groengezondheidsnieuws, nieuws

U krijgt alleen nog de medicijnen vergoed (via de zogenoemde B2 code) als u een van de volgende diagnoses heeft:

  1. U heeft epilepsie (diagnose die alleen door een neuroloog gesteld wordt).
  2. U heeft een angststoornis (hiermee wordt bedoeld een DSM-V diagnose die alleen door een psychiater gesteld kan worden gesteld) en u hiervoor al twee andere medicijnen (geen benzodiazepines) heeft gebruikt, met onvoldoende resultaat.
  3. U heeft last van meerdere psychiatrische problemen, waarvoor behandeling door een psychiater heeft plaatsgevonden, nu of in het verleden, en waarbij het noodzakelijk is dat u hoge doses benzodiazepines gebruikt.
  4. U bent ongeneeslijk ziek en heeft de medicatie nodig om in de terminale fase rustig te overlijden, zogenaamde palliatieve sedatie.

Als u geen van bovengenoemde diagnoses heeft, dan zult u per 01-01-2022 deze medicijnen zelf moeten betalen.