Heeft u een klacht over uw huisarts, of een van onze andere medewerkers van onze praktijk?

Lopen zaken niet lopen zoals u verwacht had? Bent u niet tevreden over de manier waarop uw contact met uw huisarts verlopen is?  De huisarts of medewerker kan goede redenen hebben voor zijn of haar handelen. Toch kunt u het idee hebben dat u zich niet gehoord voelt.

Bespreek uw klacht eerst met uw huisarts

Bespreek uw klacht eerst met de huisarts zelf. Veel mensen vinden het lastig om te klagen, maar de meeste huisartsen stellen het op prijs om te horen als een patiënt niet tevreden is. Als uw huisarts weet wat er mis gaat, kan hij ervoor zorgen dat het in de toekomst beter gaat. Zo kan de zorg verbeteren, voor uzelf maar ook voor anderen.

In het gesprek legt u uit waar u ontevreden over bent. Als het beleid van de huisarts wel correct was, kan hij u uitleggen waarom hij zo handelde. En als hij een fout heeft gemaakt, kunt u samen zoeken naar een oplossing. Misschien vindt u het moeilijk om hier met uw huisarts over te praten; dan kunt u iemand meenemen naar het gesprek. Ook ontevredenheid over de assistente, praktijkondersteuner, waarnemend huisarts of de huisartsenpost kunt u met de huisarts bespreken.

Onderstaand mailadres kunt u gebruiken voor het aangeven van een klacht betreffende de zorg vanuit onze huisartsenpraktijk. Het spijt ons dat u niet tevreden bent en wij nodigen u hierbij uit uw klacht toe te lichten zodat wij kunnen proberen de zorg te verbeteren. Wij zullen n.a.v. uw mail contact met u opnemen.

info@huisartsrivierenbuurt.nl

Klacht indienen bij de klachtenfunctionaris

Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Om uw klacht aan te melden, kunt u het klachtenformulier op de website van SKGE gebruiken. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie voor de huisartsenzorg, de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie vindt u op www.skge.nl.

U kunt ook direkt een klacht neerleggen bij de officiële klachtencommissie waar wij bij zijn aangesloten:

Huisartsen Klachtencommissie Amsterdam
Postbus 206
1000 AE Amsterdam