Wat is Positieve Gezondheid?

Helmie Groengezondheidsnieuws, nieuws

Wij gaan als praktijk aan de slag met Positieve Gezondheid. Maar wat is dat en wat kan je ermee?

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Met Positieve Gezondheid willen we gesprekken voeren die tot verrassende uitkomsten kunnen leiden. Zo kan blijken dat achter een gezondheidsklacht een heel ander probleem schuil gaat. Ook is het verbluffend hoe goed mensen zelf vaak weten wat er nodig is om hun gezondheidssituatie te verbeteren. De beste raadgever? Dat ben jezelf.

Hoe het werkt? Je vult zelf of samen met je huisarts of praktijkondersteuner het zogenaamde spinnenweb in. Hierin geef je aan wat voor jou belangrijk is. Mensen die de vragenlijst invullen, kunnen met het spinnenweb in kaart brengen hoe zij hun gezondheid ervaren. Voel je je bijvoorbeeld gelukkig of juist eenzaam? Lukt het je om de dagelijkse dingen te doen, zoals het huishouden? Beleef je nog plezier aan je bezigheden? Samen kunnen we met die uitkomsten een heel ander gesprek voeren. Wat is voor jou echt belangrijk? Wat zou jij willen veranderen? Samen bedenken we vervolgens wie (of wat) kan helpen om de situatie te verbeteren.

Kijk voor meer informatie op de website van het instituut voor positieve gezondheid  of vraag het aan je huisarts of praktijkondersteuner.