Praktijkinformatie

Spreekuur / afspraken
De online agenda is weer open. Deze is nadrukkelijk alleen bestemd voor één klacht. Heeft u het vermoeden dat u meer tijd nodig heeft? Maak dan een afspraak via onze assistenten.

Geen vaste huisarts
We werken niet meer met een vaste huisarts. Wel proberen we zoveel mogelijk vaste artsen in te zetten. Op dit moment zijn Jonat Zigelboim en Lana van der Heijden onze vaste huisartsen. We proberen rekening te houden door uw afspraken te plannen bij de huisarts die u behandelt. U kunt dit ook altijd zelf aangeven.

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen.


De praktijk is geopend op werkdagen tussen 08.00 - 17.00 uur. Als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst.


Als u tijdens kantoortijden het gewone nummer belt: 020 - 6628636 en u toets een 1, dan wordt u met spoed te woord gestaan door de assistent of de dokter.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. Belt u alstublieft voor 11.00 om een huisbezoek aan te vragen.


De assistent beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling echter beter.
Het huisbezoek is nadrukkelijk niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Avond-, nacht- en weekenddienst

Huisartsenpost: tel 088-0030600

De waarneming 's avonds, 's nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost/doktersdienst. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen van Amsterdam samen.

Openingstijden: Iedere werkdag na 17.00, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartsenpost geopend. Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Het team

Huisartsen

In de praktijk zijn meerdere huisartsen werkzaam.

Anne Mieke Achterhuis is praktijkhouder. Ze heeft geen regulier spreekuur. Wel is ze vier dagen per week aanwezig als regie arts. En begeleidt ze onze  huisarts in opleiding Nine de Planque.

Lana van der Heijden is huisarts en werkt op maandag, woensdag en donderdag. (Lana is nu met verlof)

Jonat Zigelboim is huisarts en werkt op maandag, dinsdag en vrijdag.

Johanna Lewens is huisarts en vervangt Lana van der Heijden op maandag, woensdag en donderdag.

Merijn Lewis  is  physician assistant. Merijn is een gespecialiseerd verpleegkundige die zelfstandig complexe medische taken en handelingen uit mag voeren. Hij neemt hierbij taken over van de huisarts. Hij  is 3 om 4 dagen per week in de praktijk werkzaam. (dinsdag eens per 2 weken, woensdag, donderdag en vrijdag)

Image

Anne Mieke Achterhuis | huisarts
ma/di/do/vrij

Leon Verest en Young-Kon Lambeck werken niet meer in de praktijk

Jonat Zigelboim, Lana van der Heijden en Merijn Lewis staan nog niet op de foto ....

Praktijkassistenten

Onze assistenten Joyce, Lijn, Jessica, Douwe en Helmie staan u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt of binnen loopt. Ze stellen vragen om in te schatten hoe urgent uw klacht is en maken zonodig afspraken voor het spreekuur, huisbezoeken of het telefonische spreekuur.

Zij weten het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over aandoeningen, verwijzingen en recepten. Ook hebben ze eigen spreekuur.

Image

Joyce de Vries | assistent en reisvaccinatie verpleegkundige
maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag

Helmie Groen | assistent en praktijkmanager
woensdag

Lijn de Soeten | assistent en soa consulent
maandag/dinsdag

Jessica van Drumpt | assistent 
woensdag/donderdag/vrijdag

Douwe van der Meulen | assistent en POHS

Daantje de Kruijff | ondersteuner assistenten

Praktijkondersteuners van de huisarts (POH)

In onze praktijk werken meerdere POH's, verpleegkundigen met een specialisatie die ondersteunend en onder supervisie van de huisarts werken.

POH-somatiek: voor het begeleiden van patiënten met diabetes, COPD en astma, de begeleiding bij het stoppen met roken en preventie van hart-en vaatziekten.

POH-ouderenzorg: voor de begeleiding van de vaak kwetsbare ouderen in onze praktijk. Door de bezuinigingen en veranderingen in de zorg, waardoor ouderen langer thuis blijven wonen, kunnen problemen ontstaan. Wij proberen die problemen zoveel mogelijk te voorkomen en patiënten en hun mantelzorgers zo goed mogelijk te adviseren en begeleiden.

POH-GGZ: voor de begeleiding van psychische klachten en problemen. Indien nodig kan de POH-GGZ na een aantal gesprekken, na overleg met de huisarts, verder doorverwijzen naar andere behandelaars binnen de GGZ.

Image

Sigrid van Dijke | POH-ouderenzorg en POH-GGZ
maandag/woensdagmiddag, donderdag

Karin Vermond | POH-GGZ
dinsdagmiddag/donderdagmiddag- en avond

Janna ter Denge | POH-GGZ
woensdag

Merijn Lewis | POH-somatiek
dinsdag

Douwe van der Meulen | POH-somatiek 
woensdag

Daantje de Kruijff | ondersteuner POH-somatiek